Rynek kryptowalut w Polsce i jego regulacja

Rynek kryptowalutowy w internecie zaczął formalnie mieć swój początek w roku 2009 kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy się z wirtualną walutą zwaną Bitcoin. Zyskała ona szybko popularność dzięki wysokiemu stopniowi bezpieczeństwa transakcji, oraz anonimowości jej posiadaczy. Na samym początku warto jest wspomnieć co to w ogóle jest Bitcoin i na jakiej zasadzie działa.

Bitcoin to oprogramowanie komputerowe o ograniczonej ilości powieleń, które pozostaje w obiegu na zasadzie sieci P2P (peer-to-peer). Bitcoin nie ma nadrzędnej instytucji która by jego emisją mogła sterować, a sama jego ilość na rynku jest ograniczona przez możliwości jego podziału (jeden Bitcoin można podzielić na 100 000 000 mniejszych jednostek zwanych „Satoshi”) co zapewnia bezpieczeństwo jego użytkownikom przed utratą jego wartości.

Rynek kryptowalutowy w Polsce

Rynek kryptowalutowy mocno rozwinął się na świecie przez ostatnie 8 lat dlatego też instytucje rządowe zaczęły zastanawiać się nad jego uregulowaniem wprowadzając w życie tzw. kanony dobrych praktyk. Jako że Bitcoin ze względu na swoją specyfikację nie ma banku centralnego, czy też innej instytucji, która by nim zarządzała dyskusję na temat podjęto z przedstawicielami firm zajmującymi się internetową wymianą Bitcoina. W skład spotkania wchodziły takie firmy jak: Bitelon, Bitmarket, Polskie stowarzyszenie Bitcoin, Coinroom, Inpay, Quark. Z ważniejszych instytucji biorących udział w spotkaniu można wymienić przede wszystkim Departament Prawny Urzędu KNF, Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji, Sejm RP, Najwyższa Izba Kontroli (NIK), Ministerstwo Finansów. Postanowienia spotkania zostały określone jako „kanon dobrych praktyk rynku kryptowalutowego w Polsce”.

Najważniejsze postanowienia spotkania przedstawicieli branży kryptowalutowej i podmiotów rządowych.

● Prowadzenie działalności gospodarczej w technologi blockchain, oraz rynku walut cyfrowych jest spółka prawa handlowego z siedzibą na terytorium RP.

● Konsekwentne podnoszenie kapitału zapasowego spółek będących adresatami kanonu, w celu podnoszenia bezpieczeństwa powierzonych im środków finansowych jest uważane za dobrą praktykę.

● „Zaleca się, aby Adresaci Kanonu dokumentowali oraz archiwizowali własne operacje finansowe zgodnie ze standardami GAAP”.

● Adresaci kanonu deklarują gotowość do współpracy z organami ścigania.

● „Adresaci Kanonu zapewniają spełnienie standardu „CryptoCurrency Security Standard (CCSS)” przynajmniej na poziomie pierwszym, docelowo zmierzając do osiągnięcia poziomu trzeciego”.

Nie należy tutaj zapominać że Polska należy do czołówki rynków na którym wymiana Bitcoina na realną walutę jest największa, dlatego też ze strony instytucji rządowych wyszły takiego rodzaju propozycję unormowania tego rynku. Innymi krajami, które takie decyzję podjęły są m.in. USA, Niemcy, Japonia i Chiny. Ta próba nadzorowania tego wirtualnego środka płatniczego oczywiście nic wielkiego nie wniesie do wiedzy na temat dokonywanych za jego pomocą płatności, pozwoli tylko zbierać informację o osobach korzystających z w/w firm jako pośredników w zakupie i sprzedaży Bitcoina, oraz oszacować względną dynamikę tego rynku o nowe dane. Obecnie z szacunkowych wyliczeń mówi się o rynku w wysokości około 200 mln zł, czego jednak za pewnik nie można przyjmować ze względu na brak wystarczających danych.

Dlaczego normalizacja rynku Bitcoina jest tak ważna?

Brak normalizacji sprawia że sytuacja dla podmiotów gospodarczych obracających tą walutą jest bardzo niepewna i jedna ustawa zakazująca prowadzenia tej działalności może ją zniszczyć i pozbawić firmę, oraz klientów kapitału, dlatego potrzebne są odpowiednie regulacje prawne pozwalające na w miarę stabilną sytuację. Jeżeli nie będziemy dostosowywać swojego prawa do zmieniającej się sytuacji to czeka nas odpływ spółek do innych krajów i przez to odpłynięcie kapitału, który mógłby pozostać w kraju.

Inne osoby, czytały również

Podobał Ci się artykuł? Wystaw 5!
(2 głosów, średnia: 5,00 / 5)
Loading...

Skomentuj